Poljoprivredni uzgoj u kontroliranim uvjetima

Tanja Folnovic

Agronomy Expert

Mnogo je pritiska na današnjim poljoprivrednicima, jer zbog posebnosti poljoprivredne proizvodnje izravno ovise o klimatskim uvjetima i prirodnim resursima. Klimatske promjene dovele su do nepredvidljivih vremenskih uvjeta, koji u bilo kojem trenutku tučom, mrazom ili sušom mogu ugroziti napore poljoprivrednika. Suočeni s porastom globalne populacije, koja bi do 2050. godine mogla doseći 9.6 milijardi, poljoprivrednici bi trebali proizvoditi više hrane na istoj obradivoj površini. Također, ako uzmemo u obzir da je globalna sigurnost hrane ugrožena manjkom obradivog zemljišta i vode, degradacijom ekosustava i povećanjem cijena fosilnih goriva, hitno treba pronaći rješenje. Znanstvenici su stoga pronašli način kako proizvesti više hrane na istoj površini, s ciljem smanjenja daljnjeg krčenja šuma; poljoprivreda više nije ograničena isključivo na polje, već se seli u gradove i razvijeno kontrolirano okruženje.

Poljoprivreda u urbaniziranom okruženju

Povezanost između grada i poljoprivrede nikad nije bila jača; napuštene tvornice, skladišta, poslovne zgrade i drugi objekti pretvaraju se u urbana poljoprivredna gospodarstva. Dva su oblika poljoprivredne proizvodnje koji predstavljaju budućnost proizvodnje hrane: poljoprivreda u kontroliranim uvjetima i urbana poljoprivreda ili poljoprivreda unutar grada. Iako oba oblika pripadaju urbanoj poljoprivredi, postoji razlika između poljoprivrede u kontroliranim uvjetima i otvorenog tipa uzgoja:

    • poljoprivreda u kontroliranim uvjetima je oblik urbane poljoprivrede u kojem su uvjeti okoline, poput svjetla, temperature, vlage i kruženja hranjivih tvari potpuno kontrolirani i kombinirani s urbanom arhitekturom i zelenom infrastrukturom

 

  • otvoreni tip uzgoja uključuje vrtove unutar grada, poput zajedničkih stambenih vrtova ili vrtova na krovovima zgrada

 

blog-slika-hr

Prednosti poljoprivrednih inovacija

Poljoprivreda u kontroliranim uvjetima omogućuje poljoprivrednicima proizvodnju visokodohodovnih usjeva na maksimalno produktivan i ekološki prihvatljiv način. Ova praksa omogućuje uzgoj tijekom cijele sezone, koji nije pod utjecajem ekstremnih vremenskih i klimatskih uvjeta, što značajno povećava proizvedenu količinu hrane uz smanjena ulaganja. Korištenjem ove prakse smanjuje se i količina gnojiva, vode i pesticida, a promjena uzgojnog okruženja omogućuje poljoprivredniku da potrošačima ponudi kvalitetniji proizvod. Urbana poljoprivreda približava hranu gradskom stanovništvu, te štiti okoliš smanjenjem emisije plinova uzrokovane prijevozom hrane. Poljoprivredna gospodarstva na krovovima zgrada zelenilom donose novu dimenziju urbanim sredinama, stvaraju relaksirajuće i mirne zone u gradovima, te spajaju gradsko stanovništvo i prirodu.

urban_agriculture_530

Veza između poljoprivrede i grada

Nažalost, poljoprivredna proizvodnja zatvorenog tipa još uvijek ne doprinosi dovoljno globalnoj proizvodnji hrane. Troškovi proizvodnje kod ovakvih sustava još uvijek su veći od troškova konvencionalnog otvorenog uzgoja. Ipak, korištenjem prednosti novih tehnologija, uključujući energetski učinkovitu LED rasvjetu i automatizirane sustave, poljoprivrednici mogu znatno smanjiti navedene troškove. Iako je poljoprivreda u kontroliranim uvjetima sustav uzgoja bez tla, Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom može pomoći poljoprivrednicima koji koriste ovu inovativnu poljoprivrednu praksu, i to u praćenju njihovih aktivnosti. Uz Agrivi, urbani poljoprivrednici mogu pratiti svoje financije, te analizirati cjelokupnu produktivnost i profitabilnost poljoprivredne proizvodnje.

Čak i kod poljoprivredne proizvodnje u kontroliranim uvjetima, poljoprivrednici mogu poboljšati proizvodnju hrane koristeći Agrivi softver!

 

Izvor teksta: Tech News World || Property and Environment Research Center

Izvor slika: Grist || Sunny Point Gardens || Entorno Inteligente