Prakse za uspješno upravljanje jesenskom sjetvom

Tanja Folnovic

Agronomy Expert

Rokovi za jesensku sjetvu se približavaju. Vrijeme je da poljoprivrednici završe sa svim pripremama na polju i započnu sa sjetvom ozimih žitarica kao što su pšenica, ječam, zob, raž, tritikale, ili krmnog bilja poput mahunarki i kelja. Poljoprivrednici diljem svijeta naporno rade tijekom cijele godine. Međutim, u srednjim klimatskim područjima poput Europe i SAD-a, poljoprivredna proizvodnja sezonskog je karaktera, stoga se sjetva obavlja u proljeće i jesen. Nakon što je ljetna žetva završena, poljoprivrednici počinju s praksama sjetve ozimih usjeva. Poljoprivrednici se često pitaju kada je optimalno vrijeme za sjetvu ozimih usjeva. Optimalno vrijeme sjetve uglavnom ovisi o zahtjevima pojedine sorte, lokalnim klimatskim uvjetima, te o tipu tla. Kako bi postigli maksimalan potencijal određenog usjeva, poljoprivrednici često odabiru najranije preporučeno razdoblje za sjetvu. Poljoprivrednik koji slijedi dobre poljoprivredne prakse i pravilno upravlja procesom sjetve, može značajno utjecati na prinose, a time i na konačni profit poljoprivrednog gospodarstva

Priprema tla

Kvalitetno i zdravo tlo osnova je uspješnog upravljanja nad poljoprivrednom proizvodnjom. Korištenjem najboljih praksi za pripremu tla, poljoprivrednik može osigurati dobro pripremljeno tlo koje uspješno kontrolira korove, reciklira biljna hranjiva, omogućuje rahlu strukturu za sjetvu, te odgovarajuću površinu za sjeme. Priprema tla uključuje:

    • kalcizaciju, kao praksu za poboljšanje kvalitete tla ukoliko analiza pokaže nedostatak iona kalcija, ili je primjerice tlo prekiselo.

 

    • vrlo plitko oranje, kao praksu koja se koristi u slučaju da je prethodni usjev žitarica; glavni cilj ove prakse je razbiti sustav kapilara na površinskom sloju tla, kako bi se provocirale sjemenke korova na nicanje, te kako bi se unijeli posliježetveni ostaci u tlo, što potiče aktivnost mikroorganizama.

 

    • plitko oranje, praksa koja se primjenjuje u slučaju da prethodni usjev nije bio žitarica, oranje na dubini 10-20 cm potiče uklanjanje proklijalih korova

 

    • konačna obrada površine tla (uključujući tanjuranje) siječe, zgnječi i miješa tlo

 

  • drljanje slama koru s prosječnom dubinom od 6 cm, agregira strukturu tla, poravnava površinu i uništava korov

 

blog1

Obrada površinskog sloja tla: tanjuranje i drljanje

Gnojidba

Gnojidba stajskim gnojem preporučuje se kako bi se poboljšala mikrobiološka aktivnost tla. Konvencionalni poljoprivrednici, trebali bi svakih 3-5 godina primjenjivati ovu praksu, kako bi poboljšali svojstva tla i razinu humusa u tlu. Za konvencionalnog poljoprivrednika, najbolja je praksa da prvo primijeni stajski gnoj, a potom tijekom obrade tla, mineralna gnojiva. Jedan dio mineralnog gnoja može se dodati prije sjetve, a drugi nakon nicanja usjeva tijekom prakse održavanja usjeva.usjeva.

Sjetva

Sjetva je završna faza prije početka novog ciklusa usjeva. Predsjetveno oranje je završna pripremna praksa za postizanje ravnog, zrnatog, strukturnog i vlažnog sjetvenog sloja. Ova praksa može se kombinirati zajedno sa gnojidbom. Nakon što je pripremio tlo za sjetvu, poljoprivrednik mora odlučiti o optimalnom sjetvenom sklopu, što ovisi o tipu tla, usjeva i svrsi uzgoja pojedinog usjeva. Nakon što poljoprivrednici završe sa svim pripremama, sjetva može započeti.

picture437bm8

Jesenska sjetva ozimih usjeva

Kompletan proces sjetve, koji uključuje pripremu tla i samu sjetvu, traje 3-4 tjedna. Vrijeme trajanja sjetve ovisi o poljoprivrednikom sposobnostima upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno sjetvom, ali i o vremenskim uvjetima. Budući da je sjetva jedan od najvažnijih proizvodnih faza za poljoprivrednika, vrlo je važno izbjeći pogreške od samog početka. Poljoprivrednici se mogu pouzdati u Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, kako bi bili sigurni da tijekom sjetve primjenjuju najbolje poljoprivredne prakse. Agrivi omogućuje poljoprivrednicima lako planiranje sezone za bilo koji usjev, za više od 80 usjeva, te za sve tipove proizvodnje.Uz Agrivi poljoprivrednici također mogu bilježiti podatke o analizi tla kao i o plodoredu.

Za uspješno upravljanje novom sezonom koristite Agrivi!

 

Izvor slika: Stonny Hill || Tupanjac || E Zadar