Važnost suzbijanja biljnih štetnika

Tanja Folnovic

U poljoprivrednom ekosustavu na tisuće biljnih vrsta uzgaja se u monokulturi. Kako bi povećali prinos željenih kultura zbog takvog načina uzgoja, potrebno je ukloniti štetne organizme, tj. biljne štetnike. Štetnici su organizmi koji oštećuju biljke. Smanjuju sklop biljaka, uzrokuju kržljavost i uginuće, smanjuju produktivnost biljke, oštećuju bobice, te mnoge druge načine smanjuju prinos i kvalitetu poljoprivrednih kultura. Biljni štetnci se svrstavaju u tri skupine - biljke, životinje i gljive, a svi utječu na smanjenje prinosa. Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pesticida. Oni uništavaju štetnike stvarajući fizičke i biološke smetnje, te djeluju na biološke procese, fotosintezu, ili oštećuju vitalne organe. Pesticidi se mogu primjeniti direktno na štetnika i indirektno, poprskti biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti.

raspodjela

Posljednji podaci pokazuju da štetnici u svijetu smanjuju prinos poljoprivrednih kultura za čak 42%, dok u Europi za 28%. Najviše štete stvaraju korovi, oko ½, dok insekti i bolesti uzrokuju svaki ¼ od ukupne štete. Također je važno obratiti pozornost na odgovornost pojedinca pri provođenju mjera za zaštitu bilja, koju propisuje svaka država zasebno. Ta odgovornost postoji zbog opasnog djelovanja pesticida na čovjeka, životinje i okoliš. Poljoprivrednici su dužni sprječiti širenje štetnika, te održavati karantenu. Mnoge mjere biljne zaštite daju uspješne rezultate samo ako se primjenjuju sustavno, zahvaćajući veću površinu. Uspijeh proizvodnje jednog poljoprivrednika ovisi o tome dali drugi poljoprivrednik, njegov susjed, postupa na isti način. Neravilnom primjenom pesticida, npr. pri jakom vjetru, pojedinac može kontaminirati susjednu parcelu i usjev (usjev sadrži više pesticida od dozvoljenog), može otrovati susjedove pčele, a nepažljivom primjenom pesticida može oštetiti ili čak uništiti biljke i plantaže u neposrednoj blizini. Zaštita biljaka je znanost i praksa subijanja biljnih štetnika, biljnih bolesti i drugih štetnih organizama koji uništavaju poljoprivredne usjeve. Poljoprivrednici koriste pesticide kako bi smanjili štete od štetnika, a povećali proizvodnju. Pesticidi povećavaju kvalitetu i prinos usjeva. Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže vam u borbi protiv biljnih štetočinja. Uz bazu znanja za preko 400 biljnih bolesti i štetnika za preko 80 biljnih vrsta sada možete suzbiti štetnika već na sammom početku. Agrivi također sadrži za svakog štetnika listu aktivnih tvari i trgovačke nazive pesticida koji sadrže te aktivne tvari, kojom se štetnik suzbija. Poboljšajte svoju proizvodnju, koristite Agrivi.