Važnost stabala za ublažavanje klimatskih promjena

Tanja Folnovic

Agronomy Expert

Klimatske promjene, kao jedna od najvećih prijetnji globalnoj sigurnosti hrane, značajno utječu na prirodne resurse neophodne za poljoprivrednu proizvodnju. Ne samo da poljoprivreda izravno ovisi o utjecaju klimatskih promjena, već je i značajan čimbenik u globalnoj emisiji stakleničkih plinova. Intenzivne poljoprivredne prakse podrazumijevaju samu poljoprivrednu proizvodnju koja znatno doprinosi oslobađanju stakleničkih plinova, te krčenje šuma radi povećanja obradive površine. Tim praksama značajno se utječe na globalno kruženje ugljika, vode i hranjiva. Poljoprivreda je odgovorna za 80% iskrčenih šuma na svjetskoj razini, čime znatno doprinosi oslobađanju stakleničkih plinova. Krčenje šuma također izlaže tlo nepovoljnom utjecaju erozije vjetra i vode.

Poljošumarstvo kao rješenje

Poljošumarstvo, kao spoj poljoprivrede i šumarstva, predstavlja raznolik skup proizvodnih sustava koji uključuje integraciju stabala u poljoprivredna gospodarstva. Tri su tipa takvih sustava:

 • kombinacija stabala s uzgojem usjeva
 • kombinacija stabala s pašnjacima i domaćim životinjama
 • kombinacija stabala, domaćih životinja i usjeva

Većim brojem stabala na poljoprivrednim gospodarstvima, značajno se ublažavaju klimatske promjene. Mnoge su prednosti uključivanja stabala u upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, poput:

 • poboljšanje sekvestracije ugljika; tijekom fotosinteze stablo apsorbira ugljik iz atmosfere; istraživanja su pokazala da tropska stabla apsorbiraju oko 22 kg ugljika svake godine
 • smanjena erozija tla; sadnjom stabala kao prirodne prepreke, poljoprivrednici mogu spriječiti eroziju tla
 • bolje upravljanje tlom; stabla korijenjem poboljšavaju stabilnost tla, te povećavaju sposobnost tla da apsorbira i zadrži vodu, proizvodi hranjive tvari, te poboljšava i održava organsku tvar i regulira temperaturu
 • stabla privlače oprašivače, koji su od vitalne važnosti, te na taj način podržavaju integrirano upravljanje štetnicima
 • bolje upravljanje vodom; smanjeno je površinsko otjecanje vode; stabla štite i obližnje tokove zadržavajući otpatke; stabla upijaju i pročišćavaju vodu i tako upravljaju zalihama vode
 • osiguranje sklonište i hlade za usjeve i domaće životinje
 • osiguranje dodatnog prihoda ili izvora hrane za poljoprivrednike koji uzgajaju voće, orašaste plodove ili lišće
 • otpale grane mogu poslužiti za ogrjev
 • pojedina stabla važan su izvor prirodnih lijekova

Iako ih često zanemarujemo, šume i stabla, značajno doprinose globalnoj sigurnosti hrane. Da je poljošumarstvo dobra praksa s mnogo prednosti poput ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, prikazuje slika u nastavku.

tree-illustration_plain-01

Održiv sustav integriranja stabala u poljoprivrednu proizvodnju

Dok se svjetske površine pod šumama smanjuju svake godine, broj stabala na poljoprivrednim gospodarstvima postupno raste. Istraživanja su pokazala da najmanje 10% od ukupne pokrivenosti stablima prekriva 43% poljoprivrednih površina. Distribucija stabala na poljoprivrednim gospodarstvima vezana je uz bioklimatske zone, pa je tako u relativno vlažnim regijama stupanj pokrivenosti stablima visok. U razdoblju od 2000. do 2010. godine, stupanj pokrivenosti stabala na globalnoj razini značajno se povećao.

srep29987-f1

Postotak globalne pokrivenosti stablima na poljoprivrednom zemljištu u 2000. i 2010. godini

Kako svjetska populacija nastavlja s rastom, raste i izazov za poljoprivrednike u povećanju proizvodnje koristeći održive poljoprivredne prakse koje ublažavaju klimatske promjene. Jedna od praksi koje nude rješenje za održivu proizvodnju hrane jest uključivanje stabala u poljoprivredna gospodarstva. Drugo rješenje za zadovoljavanje potreba svjetske populacije za hranom na održiv način je korištenje Agrivi softvera za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Uz bazu znanja za više od 100 različitih usjeva, Agrivi daje mogućnost poljoprivredniku usvojiti najbolje prakse na svom gospodarstvu. Uz Agrivi, poljoprivrednici mogu vrlo jednostavno pratiti sve svoje aktivnosti. Snažna analitika, te praćenje iskorištenosti polja, kao i pametni alarmi koji upozoravaju na opasnost od štetnika i bolesti, jedan su od koraka prema održivoj i produktivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Prihvatite održive poljoprivredne prakse, koristite Agrivi kako biste ostavili svoj trag u svjetskoj proizvodnji hrane!

 

Izvor teksta: FAO || Nature || Woodland Trust || FAO

Izvor slika Vi Agroforestry || Woodland Trust || Nature