Znanje o poljoprivrednim praksama – ključ za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju

Tanja Folnovic

Agronomy Expert

Poljoprivreda igra važnu ulogu u svjetskoj ekonomiji. Čak jedna trećina radno aktivnog stanovništva živi od poljoprivrede. U Aziji i Africi, milijuni malih poljoprivrednika, ribara i starosjedilaca proizvode većinu hrane konzumirane širom svijeta, i to, u većini slučajeva na vrlo malim parcelama. Poljoprivreda ima misiju rještiti širok raspon globalnih pitanja: proizvesti dovoljne količine hrane za 9 milijardi ljudi do 2050. godine, omogućiti veća i stalna primanja, te očuvanje okoliša. Stoga, ako želimo nahraniti rastuću svjetsku populaciju, moramo povećati globalnu produktivnost. U svijetu postoji više od 570 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, od čega više od 90% čine mala obiteljska gospodarstva, koja se oslanjaju prvenstveno na obiteljski rad. Obiteljska gospodarstva zauzimaju veliki udio svjetskog poljoprivrednog zemljišta i proizvode oko 80% svjetske hrane.

thjk

Globalna distribucija poljoprivrednih gospodarstava (u milijunima) s površinom većom i manjom od 10 hektara

Očito je da i mali poljoprivredni proizvođači mogu biti vrlo produktivni; samo moraju slijediti poljoprivredne prakse kako bi povećali produktivnost i počeli proizvoditi više na istoj površini. Upravo u tom dijelu pomaže Agrivi softver dajući znanje o najboljim poljoprivrednim praksama kako bi se proizvodnja hrane usmjerila prema trajnoj i održivoj poljoprivredi, zaštiti okoliša, te proizvodnji kvalitetne hrane. Glavni cilj je povećati svijest o važnosti implementacije znanja i najboljih praksi za poboljšanje sustava i proizvodnju većih količina hrane. U Agrivi softveru, poljoprivrednici mogu naći najbolje poljoprivredne prakse u obliku zadataka koji ih kronološki navode što učiniti tijekom vegetacijske sezone. Softver trenutno daje zadatke za 100 najuzgajanijih kultura, poput jabuke, banane, kukuruza, manioke, rajčice, krumpira, pšenice i drugih. Zadaci su zapravo načela i tehničke preporuke tijekom svih procesa proizvodnje usjeva poput:

  • upravljanje tlom; za plodno tlo i dobar prinos usjeva, potrebno je koristiti odgovarajuće tehnike očuvanja tla, poput pravovremene i odgovarajuće obrade tla, plodoreda i redovitog praćenja pH tla

 

  • upravljanje vodom; osiguranje dovoljnih količina vode tijekom faza rasta u kojima je voda najvažnija, ključno je za postizanje planiranog prinosa

 

  • upravljanje sustavom uzgoja; sustav agrošumarstvo integrira, na istoj površini, uzgoj usjeva i drveća ili proizvodnju usjeva i uzgoj stoke

 

  • gnojidba; redovito dodavanje stajskog gnoja i drugih bioloških gnojiva poboljšava organsku tvar u tlu; dodavanje biljnih hranjiva (N, P, K i mikronutrijenata) prema potrebama usjeva i fenofazi

 

  • sadnja/sjetva; sjetva certificiranog sjemena, otpornih sorti, odgovarajuće vrijeme sjetve i njega biljaka

 

  • održavanje usjeva; redovito održavanje prostora između biljaka i redova u voćnjacima, te kultivacija korova u povrću i ratarskim kulturama

 

  • upravljanje zaštitom; pravovremena zaštita od insekata, bolesti i korova s biološkim, mehaničkim ili kemijskim proizvodima

 

  • berba; ubiranje plodova u fiziološkoj i tehnološkoj zrelosti uz pravilno rukovanje plodovima; treba voditi računa o karenci nakon tretmana pesticidima

 

 • skladištenje; plodovi se pohranjuju u odgovarajućim uvjetima temperature, vlažnosti i prostora

 

Bilo da imate konvencionalan, organski ili integrirani tip poljoprivredne proizvodnje, Agrivi vam daje bazu znanja za proizvodnju usjeva. Dodatna vrijednost poljoprivrednih praksi u obliku zadataka jest i mogućnost unosa i praćenja utrošaka u svim poljoprivrednim aktivnostima; radno vrijeme radnika i strojeva; zaštita od insekata, korova ili bolesti, navodnjavanje, gnojidba i berba. Svaki utrošak može se rasporediti po zemljopisnim lokacijama polja, na kojima se određeni usjev uzgaja.

Na kraju, Agrivi izvještaji osiguravaju prikaz proizvoda s realnim podacima proizvodnje, koji prikazuju kako je usjev njegovan tijekom vegetacije i na kojim lokacijama. Oni osiguravaju konkurentnu prednost i lakši pristup kupcima do ubranih proizvoda.

 

Izvor teksta i slike: Global Agriculture