Tworzenie puli zysków dla spółdzielni, grup i zrzeszeń producentów rolnych

Mateja Zbodulja Petrak

Enterprise Sales Manager

W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych istniało 1,953 spółdzielni rolniczych, o 94 mniej niż w 2015 i 153 mniej niż w roku 2014. Głównymi czynnikami wpływającymi na spadek ich liczby są ich połączenia i przejęcia przez inne spółdzielnie. Możemy również zauważyć, że ogólny przychód z ich działalności malał w ciągu dwóch kolejnych lat, z 212.1 miliarda dolarów w 2015 do 191.1 miliardóww 2016 (9.9% spadek). Niższe ceny towarów i surowców wpłyneły na spadek liczby sprzedawanych produktów, a takze na dochód netto, który spadł o 5,3% z 7.5 miliarda dolarów do 7.1 milardów dolarów w roku 2016.

Trudne trendy rynkowe skłaniają spółdzielnie rolnicze do znalezienia nowych sposobów na zwiększenie rentowności i wzrostu ilości sprzedawanych produktów, co wpływa na szybki rozwój rozwiazań AgTech. Oczekuje się, że rolnictwo, do 2025 roku zostanie poddane całkowitej transformacji cyfrowej, szczególnie dla spółdzielni owocowo-warzywnych, ponieważ owoce i warzywa stanowią trzeci co do wielkości, największy obszar towarowy pod względem sprzedaży netto w Stanach Zjednoczonych.

Dostępne technologie, próbują rozwiązać kluczowe wyzwania, przed którymi stoją spółdzielnie rolnicze:

  • Zmienne nakłady i zmiene/wysokie koszty
  • Niski i trudny do przewidzenia plon
  • Brak możliwości rejestracji monitoringu procesu powstawania surowca
  • Wyzwanie związane ze sprzedażą produktów rolniczych po niskiej cenie rynkowej
  • Wykonywanie wszystkich powyższych czynności w zdecentralizowany sposób przy jednoczesnej współpracy z rolnikami

 

web-650-1

 

Rolą oprogramowania do zarządzania gospodarstwem Agrivi, jest ułatwienie bezproblemowej współpracy między pojedyńczymi producentami a spółdzielniami i grupami, poprzez połączenie i udostępnianie wszystkich informacji w jednym miejscu. To narzędzie, które pomaga dojść do konkretnych wniosków, poprawiających wydajność indywidualną producentów, jak i tworzonej przez nich spółdzielni.

Jako kluczowe wartości, które takie organizacje uzyskują z systemu zarządzania gospodarstwem i grupą, można by wymienić:

Prosta i skuteczna współpraca ze wszystkimi członkami grupy

Korzystanie z centralnej platformy przez rolników jak i grupęi, daje możliwość dzielenia ze sobą informacji, śledzenia codziennych czynności i postępów.

 

Dwukierunkowa komunikacja między grupą i gospodarstwami

Udostępnianie wiadomości, dokumentów i ważnych informacji na różnych etapach produkcji ma kluczowe znaczenie dla inteligentnego planowania.

 

Lepsze planowanie nakładów i plonów

Przegląd danych w czasie rzeczywistym z upraw rolnych wpływa na ogólną działalność przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie sprzedaży rynkowej.

 

Kontrola nad całym procesem dostaw

Udostępnianie danych pozyskanych od indywidualnych rolników, pomaga spółdzielniom miec wgląd w praktyki, działania, ilości i terminy dostaw.

 

Śledzenie kosztów upraw oraz jakości i ilości plonów

Brak wglądu we wszystkie wydatki i fazy produkcji, może łatwo wpłynąć na ilość i jakość produktu końcowego i jego sprzedaż.

 

Pełna identyfikowalność wszystkich stosowanych praktyk agronomicznych

Zautomatyzowany wgląd w czasie rzeczywistym, w sposoby produkcji i zgodność z wymaganymi standardami branżowymi.

 

Doradztwo oparte na danych analitycznych i przetwarzaniu dużej ilości danych

Spółdzielnia może wykorzystywać scalone i zagregowane dane do analizy całego procesu, strategii, ale także działa jako narzędzie doradcze, przedstawiajc spersonalizowane i szczegółowe wyniki.

 

Dzielenie się najlepszymi praktykami i standardami procesów

Jednym kliknięciem myszki system zarzadzania gospodarstwem, dostarcza nam analizę odnośnie produktywności i róznic między procesami na danych obszarach rolnych. Dzielenie między sobą dobrych praktyk i wniosków z analiz, znacząco wpływa na zwiększenie plonów.

 

Możliwość śledzenia postępu zbiorów

Funkcja ta pomaga w zarządzaniu sprzedażą upraw i działaniach marketingowych z nią związanych.

 

Zarezerwuj demo z Agrivi - wiodącym systemem zarządzania dla rolników i spółdzielni.

 

Doświadczenie w pracy z ponad 40 000 hodowców i spółdzielni rolniczych w 150 krajach czyni Agrivi jednym z wiodących partnerów agtech na świecie.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży i zorganizuj DARMOWĄ prezentację na żywo, aby zobaczyć, jak Agrivi może wspierać Twoją działalność!

 

 

Źródło: Accenture